Vital at Work

Stoelmassage op het werk is fiscaal aftrekbaar

Stoelmassage op het werk is zó effectief gebleken als ziekteverzuim preventie middel, dat de belastingdienst dit voor bedrijven fiscaal aftrekbaar stelt. Stoelmassage of bedrijfsmassage wordt als vrije verstrekking beschouwd en is aftrekbaar van de loonbelasting indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

• De stoelmassages zijn opgenomen in een Arboplan en maken in redelijkheid deel uit hiervan.

• De stoelmassage vindt plaats tijdens werktijd.

• Indien er een eigen bijdrage wordt betaald door de werknemer is de stoelmassage aftrekbaar, behalve het bedrag dat aan eigen bijdrage is betaald.

• Er is geen aanmerkelijke privé besparing voor de werknemer.

De in rekening gebrachte BTW is eveneens aftrekbaar onder dezelfde voorwaarden.

Werkkostenregeling / Stoelmassage.

Met ingang van 1 januari 2011 kan uw organisatie gebruik maken van de nieuwe werkkosten regeling 2011. Deze regeling vervangt de huidige regeling voor vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. De nieuwe werkkostenregeling is optioneel voor organisaties tot en met 2013, maar wordt verplicht m.i.v. 2014.

In de nieuwe regeling van de belastingdienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,4% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dat kan bedrijfsbreed.
Een stoelmassage wordt in de werkkostenregeling 2011 gezien als arbovoorziening. Arbovoorzieningen behoren tot de ‘nihil’ waardering en gaan niet ten koste van het forfait van 1,4%. Stoelmassages kunnen op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt aan de werknemers. Ook kan aan werknemers de mogelijkheid worden geboden om met brutoloon stoelmassages aan te schaffen.

Kosten van de stoelmassage aftrekbaar voor werkgever.                    Als onderdeel van het arbobeleid kan een werkgever beslissen aan de medewerkers de mogelijkheid te bieden om periodiek deel te nemen aan een shiatsu stoelmassage of shiatsubehandeling. Met ingang van de nieuwe werkkostenregeling 2011 worden deze door de belastingdienst zonder verdere voorwaarden als een vrije verstrekking beschouwd en is deze aftrekbaar van de loonbelasting.
De tarieven van de stoelmassage zijn afhankelijk van de omvang en het type stoelmassage dat gewenst is.

BTW Stoelmassage aftrekbaar.
Tevens kan de in rekening gebrachte BTW over de stoelmassage in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Voor overheidsinstanties is de BTW in enkele gevallen (gedeeltelijk) terug te vorderen.

Kosten van de stoelmassage voor rekening van medewerker.
Als werkgever kunt u medewerkers de mogelijkheid bieden om (gedeeltelijk) op eigen kosten deel te nemen. De ruimte wordt dan door uw organisatie ter beschikking gesteld. De kosten kunnen door de medewerker rechtstreeks aan de masseur worden voldaan of via de loonadministratie van uw organisatie. Met de werkkostenregeling 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor door de belastingdienst verruimd. Indien de kosten via de loonadministratie worden betaald, dan kunnen deze voor de medewerker aanzienlijk lager uitvallen. Tevens bestaat in een beperkt aantal gevallen de mogelijkheid de kosten van de stoelmassage vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar.

 

Bronnen:

KaTa Nederland – www.kata.nl    

Belastingdienst – www.belastingdienst.nl

Vital@Work stoelmassage vanuit Hilversum, regio Utrecht en heel Nederland

Contact

Vital@Work

info AT vitalatwork DOT nl