Vital at Work

Privacyverklaring van Vital@Work Stoelmassage

Vital@Work Stoelmassage, gevestigd te Beresteinseweg 12,  1217 TJ  Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Vital@Work Stoelmassage voldoet aan de bepalingen van de AVG  (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

1. Persoonsgegevens die wij verwerken.

Vital@Work Stoelmassage verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of onze diensten helpt uitvoeren. Deze gegevens zijn vrijwillig aan ons verstrekt.

Vital@Work Stoelmassage verwerkt onderstaande gegevens:

Organisaties en deelnemers aan stoelmassage:
- Voor- en achternaam contactpersoon en deelnemers van stoelmassage
- Adresgegevens waar massages uitgevoerd worden
- Telefoonnummer / toestelnummer
- E-mailadres contactpersoon
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Mondeling intake gesprek met een deelnemer voorafgaand aan een stoelmassage*

*(om te bepalen of er sprake is van zgn “contra indicaties”  in de gezondheidstoestand van deelnemer op dat moment, waardoor deelname aan stoelmassage niet mogelijk is).

Masseurs die in opdracht van Vital@Work Stoelmassage werken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer / mobiel nummer
- E-mailadres
- IP-adres

- Iban nummer

- Diploma’s en vaardigheden
- Kopie paspoort
- CV

 

Nieuwsbrief abonnees
- Email adres
- Naam

2. Het gebruik van persoonsgegevens

Vital@Work Stoelmassage verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het verzorgen van massages en/of workshops bij onze klanten.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Verzenden van onze gratis nieuwsbrief of ebook.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Correspondentie over tarieven, offertes en betalingen.
- Vital@Work Stoelmassage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

- Online reserveringssysteem:

Om een reservering te maken voor een van onze diensten kan gebruik worden gemaakt van een online reserveringssysteem. Bij gegevensoverdracht van ons online reserveringssysteem gebruiken wij een beveiligde verbinding via https protocol met SSL certificaat. De opgeslagen persoonsgegevens zijn versleuteld en niet toegankelijk voor derden zonder te hebben ingelogd.

De gegevens die worden opgeslagen zijn:  datum en tijd van de geboekte dienst,  voornaam,  achternaam, emailadres,  mobiel- of intern telefoonnummer  (optioneel).

Door de aard van het reserveringssysteem zijn voornaam, achternaam, datum en tijdstip van de dienstverlening en telefoonnummer (indien ingevuld) zichtbaar voor andere medewerkers van dezelfde organisatie.

3. Geautomatiseerde besluitvorming

Vital@Work Stoelmassage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vital@Work Stoelmassage) tussen zit. Vital@Work Stoelmassage gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Gmail om e-mails te versturen
- Word om documenten op te stellen
- Excel als spreadsheet voor de planning

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vital@Work Stoelmassage bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar die wettelijk is voor de Belastingdienst.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Vital@Work Stoelmassage verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vital@Work Stoelmassage gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vitalatwork.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Vital@Work Stoelmassage zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Vital@Work Stoelmassage wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vital@Work Stoelmassage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Vital@Work Stoelmassage heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: wachtwoordtoegang voor PC, laptop, mobiele telefoon. Beveiligingssoftware: virusscanner en firewall.  Website www.vitalatwork.nl is beveiligd via https protocol met SSL certificaat.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Nadja Drieling via  info@vitalatwork.nl.

 

9. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina

Vital@Work stoelmassage vanuit Hilversum, regio Utrecht en heel Nederland

Contact

Vital@Work

info AT vitalatwork DOT nl