Vital at Work

Bedrijfsmassage

Vital@Work bedrijfsmassage is een effectief middel dat ondersteunend werkt om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Één dag ziekteverzuim kost uw bedrijf gemiddeld € 250,00 per dag per werknemer (Bron: Arboned). Hiervoor kunt u 6 (!) personen maandelijks twee preventieve stoelmassages laten ondergaan. Klachten die op termijn tot uitval zouden kunnen leiden kunnen veelal worden voorkomen.

Preventie

In de tegenwoordige 24-uurs maatschappij waarin wij steeds meer in ons hoofd leven, verleren wij het om tijdig de waarschuwing - signalen van het lichaam te herkennen en hier adequaat op te reageren. Door hoge werkdruk gunt men zich nauwelijks tijd om bij de werkhouding stil te staan of om tijdig een pauze te nemen. Ook privé komt men vaak niet voldoende aan beweging en ontspanning toe. Indien deze situatie lange tijd aanhoud dan kunnen hieruit klachten ontstaan.

Stoelmassage wordt als prettig ervaren, waardoor de cliënt hier wél tijd voor vrijmaakt in zijn of haar drukke werkschema. In 15-20 minuten worden de meest belaste spieren en gewrichten onder handen genomen en kan de geest zich ontspannen. De werknemer wordt actief betrokken bij de conditie van zijn/haar lichaam op dat moment en wordt bewust van werkhouding of gewoontes die tot overbelasting kunnen leiden.

Indien reeds klachten bestaan

Middels een intake gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van de bestaande klachten. Doordat de cliënt daarna regelmatig wordt behandeld en de vorderingen worden bijgehouden, is het mogelijk om sneller tot de oorzaak (en) van klachten te komen, deze te verlichten dan wel op te lossen en om herhaling te voorkomen.

Diverse technieken als TouchPro® drukpuntmassage, Triggerpoint - therapie, ademhaling en oefeningen worden gecombineerd en werken cumulatief. De cliënt wordt actief in de behandeling betrokken, waardoor sneller resultaat kan worden behaald. Onderzoek van de werkplek kan worden toegepast.

In ongeveer 10 behandelingen kan een goed inzicht worden verkregen in de klachten en kan een mogelijk vervolgtraject worden bepaald. Indien de klachten blijven bestaan en behandeling door derden noodzakelijk wordt geacht, kan dit vlot worden geconstateerd.

Effecten van bedrijfsmassage

Het regelmatig ondergaan van Vital@Work bedrijfsmassage heeft o.a. de volgende effecten:

  • Lichamelijke en geestelijke ontspanning
  • Verminderen of opheffen van beginnende RSI/CANS klachten
  • Reduceren van (stress gerelateerde) klachten als: hoofdpijn, hoge bloeddruk, hartkloppingen,
  • Verbeterde doorbloeding, opheffen van blokkades
  • Bewustwording van de houding, werkhouding
  • Verminderen of opheffen van pijn, stijfheid, kramp
  • Preventie en afname ziekteverzuim
  • Toename concentratievermogen
  • Verlichting van werkdruk
  • Positief effect op de algemene werksfeer

Het met regelmaat ondergaan van bedrijfsmassage werkt opbouwend op bovengenoemde effecten. Voor uitgebreide informatie omtrent de effecten van stoelmassage zie onderzoeksresultaten.

Toegevoegde waarde voor uw bedrijf

Minder ziekteverzuim

Vital@Work bedrijfsmassage is een van de meest doeltreffende middelen om het ziekteverzuim binnen uw bedrijf omlaag te brengen. Het regelmatig aanpakken van probleemgebieden en de persoonlijke aandacht zorgen voor geestelijk en lichamelijk welzijn. Voorbodes van ernstige klachten kunnen tijdig worden herkend. Indien de klachten aanhouden kan worden doorverwezen naar een arts of specialist.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde

Een bedrijf dat goed is voor zijn werknemers, is een aantrekkelijke werkgever en zal daarmee een streepje voor hebben op de concurrentie bij het werven- en behouden van gekwalificeerd personeel.

Beter functionerende organisatie

Door persoonlijke aandacht voor het individu, komt deze beter in zijn/haar kracht te staan en wordt hij/zij weerbaarder voor klachten. Het individu wordt sterker, wat een betere samenwerking als geheel en een beter bedrijfsresultaat tot gevolg zal hebben.

Waardering

Bedrijfsmassage wordt door de werknemer zeer gewaardeerd als teken van zorg en waardering vanuit de bedrijfsleiding en werkt positief door op de algemene motivatie.

Gratis proefmassages

Ter kennismaking verzorgen wij gratis proefmassages. Deze worden in eerste instantie aan u gefactureerd (tegen speciaal gereduceerd tarief). Bij een eventueel vervolg op regelmatige basis worden de proefmassages in mindering gebracht op de volgende facturen.

Tevens bieden wij de mogelijkheid om voor een proefperiode van één maand (één maal per week) tegen gereduceerd tarief te kiezen.

Neemt u contact met ons op voor een offerte op maat.

Vital@Work stoelmassage vanuit Hilversum, regio Utrecht en heel Nederland

Contact

Vital@Work

info AT vitalatwork DOT nl